Kalite Belgelerimiz

 

izrek, kurulduğu günden bu yana üretim hacmini arttırırken diğer yandan da kalitesini her geçen gün adım adım yukarıya taşımaktadır. Yüksek kalitenin devamlılığını sağlamak adına en güncel kalite gereksinimlerini takip etmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2003 yılında ISO 9001 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi, 2006 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2008 yılında TS 16949 Otomotiv Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi ve aynı yıl Ford Q1 sertifikasını elde etmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeyi esas teşkil eden standarttır. ISO 9001 belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, toprağa, suya ve havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve üretim türünden ziyade nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

TS 16949 Otomotiv Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi, otomotiv endüstrisi tedarikçilerine yönelik bir sistemdir. Otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı, otomotiv tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuş bir standarttır. Sistem ISO 9001’e dayanır. Yönetim sistemlerinin kurulması ve denetlenmesine daha detaylı bir bakış açısı getirir.

Ford Q1, üreticinin başarısını ve sürekli gelişmesini sağlayan temel kalite ve üretim disiplinidir. Q1 sistemi, temel imalat teknikleri ve değişkenliğin azaltılması üzerine kurulmuştur. 'Ford Kalite Ödülü' olarak başlanan ve daha sonra pek çok aşamadan geçerek 'Ford Kalite Sistemi' olarak isim alan Q1, yan sanayilerin Ford ile var olan iş ilişkilerini korumaları ve yeni projelerde yer almalarının vazgeçilmez ön şartıdır.

Üretim alanında getirmiş olduğu kalite başarısı ve müşteri memnuniyetini artırmakta sağladığı avantajlar, Q1'nı güvenilir bir kalite markası haline getirmiştir. Q1, kararlı ve tutarlı işleyiş şekli ile tedarikçisinin mevcut kalite standardını devamlı üst seviyede tutmasını zorunlu hale getirmektedir.


 
© 1987-2018 izrek, Sakarya İz Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. tescilli markası olup tüm hakları saklıdır.